Lễ ra mắt Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam

Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Water and Health Alliance, tên viết tắt là VIWHA) được thành lập vào ngày 12 tháng 09 năm 2018, tại Hà Nội, trong “Hội thảo thường niên các tổ chức xã hội 2018: Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội và các đối tác trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có sự góp mặt của nhiều cơ quan Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Tài nguyên Môi trường, các đại biểu địa phương: Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Hóa, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thanh Hóa, Chi cục Bảo vệ Môi trường Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nam, cùng với với sự tham gia của Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC), Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD), Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GREEN- ID), Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng (LIGHT) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển doanh nhân Việt Nam (RCED).

Ngoài 05 tổ chức nòng cốt gồm: Viện Dân số, Sức khỏe  và Phát triển, Viện Nghiên cứu Y- Xã hội học, Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ, Đại học Y tế Công cộng, Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng, đã có 15 đơn vị, cá nhân đăng ký ngay trong Hội thảo là thành viên và cộng tác viên của Liên minh Nước và Sức khỏe.

Đại biểu tham dự hội thảo phát biểu thảo luận

Trong Phiên 2: Môi trường nước và sức khỏe cộng đồngvới sự tham gia của 72 đại biểu đến từ cá tổ chức xã hội và cá tổ chức phi chính phủ, một số vấn đề được thảo luận, bao gồm (1) nguy cơ suy thoái và cạn kiệt tài nguyên nước Việt Nam – thách thức cho phát triển kinh tế-xã hội; (2) ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt phục vụ cộng đồng, ô nhiễm nguồn nước từ các làng nghề; (3) mối liên quan giữa nước và sức khỏe cộng đồng và (4) vai trò và hành động của tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài nguyên nước vì sức khỏe con người và phát triển bền vững đất nước. Từ đó, việc thành lập Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam là kết quả tất yếu trong công cuộc bảo vệ sức khỏe con người liên quan đến nước của các tổ chức, cơ quan tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *