Hội thảo về xây dựng chiến lược và y tế và nước của Việt Nam

Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Water and Health Alliance, tên viết tắt là VIWHA) chính thức được thành lập và ra mắt ngày 12/09/2018 với sự tham gia của hơn 20 thành viên là các tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực nước và sức khỏe. Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị điều phối Liên minh, cùng với sự tham gia và phối hợp của Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC), Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS), Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH) và Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Cộng đồng (RTCCD). (Xem thêm về VIWHA tại đây).

Để hoạt động của VIWHA được củng cố và phát triển, Ban điều phối VIWHA đã tổ chức Hội thảo Chiến lược và Kế hoạch Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam, ngày 12/04/2019 tại Hà Nội, nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động của VIWHA giai đoạn 2019-2021 dựa trên thực trạng, năng lực và thế mạnh của từng tổ chức/cá nhân của VIWHA, khả năng phối hợp và lồng ghép hoạt động của các dự án đang được triển khai với hoạt động của các thành viên trong Liên minh.

Buổi hội thảo với sự tham gia của 19 đơn vị thành viên đã thảo luận về cơ chế hoạt động của Liên minh cũng như đề xuất kế hoạch hợp tác giữa các thành viên để triển khai các hoạt động về nước và sức khỏe.

Sau hội thảo, một số hoạt động được đề xuất sẽ tiến hành triển khai trong thời gian tới như Xây dựng kế hoạch truyền thông cộng đồng, nâng cao kiến thức cho người dân về nước và sứ khỏe; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho chính thành viên Liên minh như viết đề xuất dự án và giám sát, đánh giá dự án; hay tổ chức Hội thảo vận động chính sách ở địa phương nhằm kết nối và thể hiện những điều cần lấp giữa khoảng cách của chính quyền và người dân trong vấn đề nước.

Kết luận tại Hội thảo, Ban điều phối Liên minh đã tổng hợp các ý kiến thảo luận và xây dựng chiến lược hoạt động chi tiết, điều chỉnh bổ sung Dự thảo cơ chế hoạt động của Liên minh giai đoạn tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *