Viện nghiên cứu Y – Xã hội học – Institute of Social and Medical Studies (ISMS)

Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội. Viện hoạt động với mục tiêu:

1. Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y – xã hội học;

2. Cung cấp thông tin/dữ liệu tin cậy làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoạch định và triển khai chính sách, và các chương trình/dự án can thiệp trong lĩnh vực y – xã hội học;

3. Thiết kế và thực hiện các dự án, chương trình can thiệp trong lĩnh vực y – xã hội học;

4. Góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực y – xã hội học thông qua đào tạo và hợp tác. Đóng góp cho cộng đồng và xã hội qua các chương trình đào tạo và phổ biển kiến thức;

5. Xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi với hệ thống lương và phúc lợi tốt để cán bộ, nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng và phát triển sự nghiệp.

Sơ đồ nhân sự:

Thông tin chi tiết về Viện nghiên cứu Y – Xã hội học vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *