Bảo vệ nguồn nước và sử dụng nguồn nước sạch tại gia đình

Nước sạch là sự sống của nhân loại”, mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước nơi mình sinh sống. Bảo vệ nguồn nước mặt (giếng khoan/giếng đào):
  • Nước thải sinh hoạt: Không xả nước thải sinh hoạt chưa xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo ra môi trường, nước thải sinh hoạt phải được thu gom xử lý trước khi đổ vào cống;
  • Rác thải sinh hoạt: mỗi thành viên trong gia đình cùng có trách nhiệm phân loại, thu gom, tận dụng thức ăn, thực phẩm rau quả thừa làm thức ăn gia súc hoặc có hệ thống chứa, ủ kín làm phân bón hữu cơ. Các rác thải còn lại thu gom tại điểm quy định;
  • Chất thải chăn nuôi: Các hộ chăn nuôi phải có chuồng nuôi gia súc đảm bảo, có hệ thống thu gom, xử lý phân nước thải chăn nuôi, xa các nguồn nước, hoăc ứng dụng công nghệ sinh học như thu gom chất thải ủ men vi sinh có thể làm thức ăn nuôi giun quế, làm phân bón hữu cơ hoặc xây hầm biogas có công suất phù hợp và phải đảm bảo xử lý bùn tốt mỗi khi đầy. Không nên xả chất thải, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo ra môi trường gây ô nhiễm nước ngầm, nước mặt. Với các trang trại chăn nuôi phải tuân thủ việc xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi theo quy định.
  • Thuốc Bảo vệ thực vật: Không hoặc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Nếu sử dụng phải thực hiện đúng nguyên tắc và kỹ thuật. Thực hiện thu gom bao bì, vỏ chai và thuốc BVTV thừa sau khi sử dụng đúng nơi quy định để được chuyển tới nơi có khả năng xử lý. Không vứt vung vãi ra bờ ruông, ruộng, kênh rạch.
Hình: Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống của mọi người
Bảo vệ nước ăn uống gia đình (nước giếng khoan/giếng đào, bể trữ nước mưa):
  • Nước giếng đào: Việc xây giếng phải xa các nguồn ô nhiễm tối thiểu 100 mét. Vật liệu xây bằng gạch hoặc làm từ các ống đúc sẵn bằng bê tông, thành giếng phải cao cách nền giếng tối thiểu 70 cm, xung quanh thành giếng phải có sân lát bằng gạch hoặc đổ bê tông có chu vi tối thiểu 1,2 m, có rãnh thoát nước ra hệ thống thu gom nước thải của gia đình hoặc cống. Hệ thống lấy nước sử dụng có thể là máy bơm, cần hoặc ròng rọc kéo gầu nước. Phải có giá để gầu để tránh nhiễm bẩn từ nền giếng vào nước giếng, có nắp đậy miệng giếng để tránh côn trùng và các động vật rơi vào giếng gây ô nhiễm nước giếng và có rào bảo vệ.
  • Nước giếng khoan: Việc khoan giếng phải xa các nguồn ô nhiễm tối thiểu 10 m.  Sân giếng khoan phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ. Cổ giếng phải cao hơn nền tối thiểu là 20cm và không bị nứt, hở.
  • Ngăn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: Để ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng phải có biện pháp xử lý nước phù hợp với nguồn nước của địa phương (ví dụ như lọc nước), đặc biệt phải có ý thức bảo vệ nguồn nước:
  • Giữ sạch nguồn nước: Nâng cao ý thức cộng đồng để giữ sạch nguồn nước bằng cách không vứt rác, phóng uế bừa bãi ảnh hưởng đến nguồn nước sạch; không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn;…
  • Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày; kiểm tra, bảo trì, cải tạo lại đường ống, vòi nước, bể chứa nước để chống thất thoát nước; có bể trữ nước sạch để đảm bảo luôn có nước sạch thường xuyên cho gia đình sinh hoạt, ăn uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *