Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam (Vietnam Water and Health Alliance – VIWHA)

Được thành lập vào ngày 12/09/2018, tại Hội thảo Nước và Sức khỏe cộng đồng, nằm trong khuôn khổ Hội thảo Thường niên các Tổ chức Xã hội năm 2018 tại Hà Nội. Tại hội thảo, 05 tổ chức gồm: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển, Viện Nghiên cứu Y- Xã hội học, Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ, Đại học Y tế Công cộng, Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng đã hợp tác và đồng sáng lập ra Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam với mục đích:
  • Hợp tác giữa các thành viên của Liên minh và các đối tác với sự tham gia của người dân chung tay giải quyết vấn đề sức khỏe nước và sức khỏe cộng đồng;
  • tăng cường năng lực Liên minh, triển khai sáng kiến địa phương để họ chủ động tham gia giải quyết vấn đề nước sạch và sức khỏe một cách thiết thực và bền vững tại cộng đồng;
  • Thúc đẩy đối thoại với cơ quan hoạch định chính sách ở Trung ương và địa phương đưa tiếng nói của người dân, cộng đồng đóng góp vào việc xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước, tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Ngay tại Hội thảo, có thêm 15 đơn vị, cá nhân đăng ký là thành viên và cộng tác viên của Liên minh VIWHA. Tính đến hết 07/2020, Liên minh đã có 35 thành viên, trong đó có 34 thành viên tổ chức và 01 thành viên cá nhân, các thông tin về tổ chức thành viên được Cơ quan điều phối cập nhật đầy đủ. Danh sách thành viên Liên minh xin xem tại đường dẫn sau: http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/Danh-sach-thanh-vien-VIWHA-Cap-nhat-ngay-30-06-2020.xlsx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *