Cơ hội triển khai sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nước và sức khỏe

Chương trình Sáng kiến Nước và Sức khỏe (WHI) do dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện đang tìm kiếm các sáng kiến phát triển do các tổ chức địa phương (các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, các đơn vị khác) đề xuất nhằm giúp giải quyết các vấn đề về nước liên quan đến sức khỏe. Mọi sáng kiến tiềm năng sẽ được hỗ trợ để triển khai.

Các sáng kiến có thể là các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai các giải pháp cung cấp nước sạch và tăng cường sức khoẻ cộng đồng; xây dựng năng lực tổ chức địa phương, vận động chính sách, huy động, kết nối nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng. Các sáng kiến tiềm năng khác cũng được khuyến khích đăng ký tham gia.

Chi tiết về chương trình xin xem tại đường dẫn sau:

http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/Keu-goi-gui-de-xuat-Chuong-trinh-Sang-kien-Nuoc-va-Suc-khoe.pdf

Thông tin liên quan đến thể lệ nộp đề xuất:

Đối tượng tham giaTất cả các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân có mối quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề về nước và sức khỏe môi trường ở địa phương và có mong muốn áp dụng sáng kiến của mình triển khai tại cộng đồng.

Giá trị hỗ trợ cho mỗi sáng kiến được lựa chọn: Không quá 80 triệu đồng.

Phạm vi đề xuất: Mỗi cá nhân/tổ chức có thể gửi một hoặc nhiều đề xuất (theo mẫu đính kèm) mô tả sáng kiến của mình nhằm giúp giải quyết các vấn đề về nước liên quan đến sức khỏe thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp cung cấp nước sạch và tăng cường sức khoẻ cộng đồng, xây dựng năng lực tổ chức địa phương, vận động chính sách, huy động nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng.

Thời gian mở đăng ký: Ngày 09/05/2020;

Thời gian đóng cổng đăng ký: 24:00 ngày 30/06/2020.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký sáng kiến:

Các đơn vị/tổ chức gửi Đơn đăng ký Chương trình WHI và Mẫu đề xuất kinh phí đánh máy theo mẫu với đầy đủ các thông tin yêu cầu và thực hiện đủ hai bước sau:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và đăng tải đơn đăng ký, đề xuất kinh phí qua đường dẫn: https://forms.gle/DdikiY3WcWguuWpW6

Bước 2: Gửi bản mềm Đơn đăng ký và đề xuất kinh phí trên vào thư điện tử: hatrang.lenguyen@phad.org. Thư viết tiêu đề theo mẫu: Tên tóm tắt của sáng kiến_Hạn nộp đơn đăng ký_Họ tên/Tên tổ chức. (Ví dụ: Ứng dụng Nano để xử lý nước_30/06/2020_Nguyễn Vân Anh)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển qua thư điện tử: hatrang.lenguyen@phad.org hoặc số điện thoại (+84 24) 73 000 988 (ext. 104) để trao đổi và được hướng dẫn.

Đơn đăng ký Chương trình WHI xin xem tại đường dẫn sau:

http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/Mau-dang-ky-chuong-trinh-WHI.docx

Mẫu đề xuất kinh phí xin xem tại đường dẫn sau:

http://waterhealth.phad.org/wp-content/uploads/2020/07/Mau-de-xuat-kinh-phi.xls

Thông tin giới thiệu Dự án:

Dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (Viện PHAD) thực hiện, là một dự án triển khai trong 5 năm nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác trong việc giải quyết các thách thức về sức khỏe môi trường một cách thiết thực và bền vững, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nước và sức khỏe cộng đồng. Dự án tập trung vào việc xử lý các vấn đề sức khỏe cộng đồng, cung cấp các giải pháp bền vững thông qua thúc đẩy nguồn lực và huy động sự tham gia đa dạng của các tổ chức địa phương, kết hợp các ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết các vấn đề về nước ăn uống và sinh hoạt, cũng như tăng cường tiếp cận với nước sạch và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *