Khởi động dự án tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Sáng ngày 20/12/2019 tại thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (Liên hiệp hội Hà Giang) phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) tổ chức Hội thảo khởi động dự án, đề tài khoa học công nghệ: “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện nhà tiêu sinh học phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước” và “Triển khai mô hình nước uống học đường, tăng cường tiếp cận nước sạch và tăng cường sức khỏe học sinh và giáo viên một số điểm trường tỉnh Hà Giang”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện và các phòng chức năng, các xã trực tiếp tham gia dự án của huyện Đồng Văn.

Tỉnh Hà Giang gồm 1 thành phố và 10 huyện, là tỉnh vùng cao núi đá vôi với địa hình phức tạp, có độ dốc lớn, nhiều thung lũng và sông suối, trong đó có đến 1.409 thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,17%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh toàn tỉnh ước tính năm 2019 chỉ khoảng 66,36%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước theo QCVN 02:2009/BYT chỉ đạt 17,15%.

Nhằm giải quyết thực trạng khan hiếm nước sạch và an toàn vệ sinh môi trường còn kém, Liên hiệp hội Hà Giang đã phối hợp với Dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” triển khai đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện nhà tiêu sinh học phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước” và “Triển khai mô hình nước uống học đường, tăng cường tiếp cận nước sạch và tăng cường sức khỏe học sinh và giáo viên một số điểm trường tỉnh Hà Giang”. Đây là đề tài thí điểm để kiểm tra tính ứng dụng của mô hình nhà tiêu sinh học cơ năng không dùng điện và mô hình cấp nước uống trực tiếp tại vòi cho một số địa điểm trên địa bàn xã Sủng Là, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn.

Căn cứ vào kết quả thí điểm đề tài này, Liên hiệp hội Hà Giang sẽ kiến nghị với UBND tỉnh và các sở/ban ngành liên quan đưa ra mô hình nhân rộng vào thực tiễn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *