Huy động sáng kiến và nguồn lực địa phương góp phần tăng cường tiếp cận nước sạch

Sáng ngày 05/11/2019, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Huy động nguồn lực và sáng kiến địa phương tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho học sinh và người dân tỉnh Thanh Hóa”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hóa, đại diện cơ quan địa phương tuyến huyện, các đơn vị tư nhân có sáng kiến về giải pháp nước sạch và nước uống học đường và Liên minh Nước và Sức khỏe Việt Nam (VIWHA, xem thêm thông tin tại đây), hội thảo tập trung thảo luận về thực trạng các công trình nước sạch, sử dụng nước uống học đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, và nhu cầu thực tế. Từ đó, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, kế hoạch hoạt động nhằm huy động nguồn lực để tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho người dân tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa Đặng Tiến Dũng cho biết: “Hội thảo lần này vừa thể hiện niềm tin, vừa là tinh thần trách nhiệm của các sở ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương đối với việc thúc đẩy các sáng kiến tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cap sức khỏe của người dân tại các xã nghèo, các xã miền núi và tổ chức xã hội cần sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa.”

Hình: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa Đặng Tiến Dũng phát biểu

Kết thúc hội thảo, Ông Đặng Tiến Dũng kết luận: “Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu và xây dựng kế hoạch cấp nước sạch và nước uống học đường cho các xã khu vực nông thôn. Chúng tôi sẽ phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và viện PHAD đề xuất và tham mưu UBND tỉnh có cơ chế chinh sách triển khai nhân rộng mô hình để nhiều địa phương, nhất là vùng núi của tỉnh được tiếp cận nước sạch trong thời gian tới.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *