Hội thảo Kế hoạch Cấp nước An toàn tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam năm 2019

Ngày 15/03/2019, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo Kế hoạch Cấp nước An toàn tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” – Local Works, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch Cấp nước An toàn (KH CNAT) trong những năm qua và định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo. Tham dự Hội thảo có nhiều lãnh đạo là đại diện Bộ Xây dựng, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cấp nước an toàn (CNAT). Tại Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về KHCNAT như: Vì sao phải có KHCNAT, KHCNAT là gì, KHCNAT được xây dựng và thực hiện như thế nào, quá trình của KHCNAT, các lợi ích của KHCNAT, những khó khăn và thách thức; Chương trình triển khai cấp nước an toàn tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay: Hoạt động, các kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm; Thực trạng về hoạt động KHCNAT của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam: Hoạt động, kết quả, bài học kinh nghiệm và những thuận lợi, khó khăn; Đánh giá nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật về KHCNAT tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam.
Hình: Đại diện Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về tình hình triển khai KH CNAT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ông Lê Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Ngay sau khi Thông tư 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và ban hành Quy chế hoạt động. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, để phù hợp với yêu cầu thực tế, năm 2016, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo lần thứ nhất”. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp nước an toàn của tỉnh đã giúp việc chỉ đạo thực hiện KHCNAT đi vào nền nếp hơn, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý về cấp nước trên địa bàn. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quán triệt đến các cấp, các ngành liên quan và địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Thông tư 08 của Bộ Xây dựng, góp phần không nhỏ giảm tỷ lệ thất thoát nước, chất lượng nguồn nước được cải thiện, người dân được hưởng lợi nhiều từ công tác quản lý này. Hội thảo Kế hoạch Cấp nước An toàn với sự tham gia của 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Nam là cơ hội tốt cho các bên chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc thực tế triển khai các hoạt động KH CNAT, từ đó nâng cao hiệu quả công tác CNAT cho người dân trên địa bàn 2 tỉnh. Hội thảo cũng đã thảo luận và định hướng hoạt động kế hoạch cấp nước trên địa bàn 2 tỉnh trong năm 2019, chú trọng xây dựng các mô  hình bền vững kiểu mẫu dựa vào cộng đồng và huy động hiệu quả nguồn lực địa phương để giải quyết các vấn đề về nước.
Hình: Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *