Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Ngày 12/02/2020, hội thảo "kinh nghiệm chia sẻ các hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe ở 2019 và 2020 định hướng" được tổ chức cho các thành viên nước và liên minh y tế Việt Nam (tên viết tắt: VIHWA) 1) chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe trong năm 2019 của các thành viên của liên minh VIWHA và các mạng/các Hiệp hội khác và 2) thảo luận về kế hoạch hoạt động phối hợp của các thành viên liên minh nước và sức khỏe trong năm 2020. Tham dự hội thảo đã đại diện cho viện dân số, sức khỏe và phát triển (PHAD) lãnh đạo, Trung tâm thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC), VIWHA thành viên và đại diện của các mạng/liên minh khác.

Các hoạt động được thực hiện bởi liên minh nước và sức khỏe Việt Nam trong năm 2019

Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam được thành lập vào năm 12/09/2018 với 5 thành viên cốt lõi, thông qua quá trình phát triển, cho đến nay liên minh có 35 thành viên. Mặc dù thành lập trong ngắn hạn, liên minh đã có kết nối thành công, hợp tác giữa nhiều thành viên để thực hiện một số hoạt động thực tế nhằm giải quyết các vấn đề nước sạch cho cư dân trong điều kiện địa phương hoàn cảnh khó khăn. Tại xã yên Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh hóa, 4 trạm cấp nước của QCVN 6-1:2010/BYT được xây dựng tại trường 4 điểm và cung cấp nước cho 654 sinh viên và giáo viên và 1 Hệ thống cung ứng nước sạch được xây dựng để phục vụ 110 hộ gia đình trong dân số 5,. 13 chương trình truyền thông của trường "hành trình đại sứ nước" được tổ chức với sự tham gia của hơn 4.000 sinh viên và giáo viên tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Thanh hóa; Và nhiều hoạt động tuyên truyền giúp người dân địa phương ở những nơi khó tiếp cận, thay đổi nhận thức cũng như hiểu rõ hơn về nước sạch, trường học uống nước.

Ông Nguyễn Trung chiến tranh, chuyên gia cao cấp, trị liệu 2 của viện dân số, y tế và phát triển (PHAD) chia sẻ: "tiếng nói của người dân, của các tổ chức dân sự đã không được quan tâm và định cư của chính quyền địa phương. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức địa phương bị hạn chế, không thể tận dụng lợi thế của các nguồn lực kết nối mạnh mẽ cũng như các sáng kiến địa phương để giải quyết các vấn đề về nước. Tại các điều kiện kinh tế địa phương khó khăn là hầu như không có sự đầu tư của các doanh nghiệp do rút vốn và lợi nhuận tại các địa phương này mất rất nhiều thời gian, công sức, một phần vì không có chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp ở những nơi này.

Chia sẻ về kết quả của năm 2019, bà do thị Van, giám đốc Trung tâm thông tin NGO, thành viên của liên minh nước và sức khỏe Việt Nam (VIWHA) chia sẻ: "trong thời gian qua, liên minh VIWHA đã triển khai nhiều hoạt động sức khỏe môi trường trong nước: tăng cường tiếp cận với nước sạch cho cộng đồng và trường học; Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cộng đồng; Hoạt động ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tăng cường các thành viên liên minh; Đặc biệt, có thể đề cập đến "trường nước uống" sáng kiến tại ba trường học ở huyện hướng đạo tỉnh Quảng trị. Ngoài ra, liên minh với Hiệp hội Hà Giang đã phát triển sáng kiến xây dựng cho mô hình sinh học phi nước và nước uống ở một số xã ở tỉnh Hà Giang, các vùng cao nguyên, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan. "

Thông qua các hoạt động tích cực của liên minh đã góp phần vào sự bao gồm tiên tiến của tiếng nói của người dân địa phương và cộng đồng góp phần xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước, tiếp cận với nước sạch, bảo vệ môi trường và bảo quản cho sức khỏe môi trường của cộng đồng.

Triển khai thực hiện kế hoạch liên minh nước và sức khỏe Việt Nam trong năm 2020

Năm 2020, liên minh nước và sức khỏe Việt Nam (VIWHA) lập kế hoạch phát triển lên 15-20 thành viên; Tiếp tục học chương trình nước uống; thúc đẩy các phương tiện truyền thông; Xét và kiến nghị về chính sách nước sạch; Thúc đẩy hợp tác và chương trình gây quỹ hỗ trợ nước sạch cho các trường học để chia sẻ, cho các em học sinh ở khu vực cao, các khu vực có hoàn cảnh khó khăn có nước sạch để uống trong trường và giúp ngăn chặn sự bện liên quan đến nguồn nước chưa được xử lý vệ sinh.

Tại hội thảo, đại diện của các thành viên liên minh đã đóng góp nhiều ý kiến, các ý kiến chỉ ra ngoài những lợi thế như liên minh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của viện dân số, sức khỏe và phát triển và một số thành viên khác, vấn đề của nước và sức khỏe là con người, các tổ chức địa phương, các hoạt Đặc biệt, môi trường và chất lượng nước hiện nay có dấu hiệu ô nhiễm, mức độ ô nhiễm với sự tăng cường nghiêm trọng về hướng; Vẫn không ít khu công nghiệp, cụm công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Khuôn khổ pháp lý để kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước và nước thải yếu và không đảm bảo tiêu chuẩn; Thông tin về môi trường nước không thể truy cập công khai và dễ tiếp cận; Năng lực, cơ sở vật lý và tài trợ được giới hạn, khả năng huy động tài nguyên trong nước là yếu. Mặt khác, tiếng nói của người dân, của các tổ chức dân sự đã không được thực sự quan tâm của chính quyền địa phương. Việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức địa phương bị hạn chế, nhưng không thể tận dụng tối đa những thế mạnh trong việc kết nối các nguồn lực cũng như các sáng kiến địa phương để giải quyết các vấn đề về nước…

Đại Đức thích để tình nguyện, giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ của cộng đồng pháp lý, liên minh VIWHA để nhà nước ý tưởng về tổ chức các chương trình gây quỹ có lợi cho chương trình nước sạch đến trường. Trên cơ sở này, các đại biểu đề xuất các giải pháp để tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên của liên minh và các đối tác với sự tham gia của những người dân thường để giải quyết vấn đề sức khỏe nước và sức khỏe cộng đồng, việc huy động các nguồn lực để thực hiện các dự án để bảo vệ nguồn nước hiệu quả; Thúc đẩy giao tiếp, tạo ra sự thay đổi nhận thức và tăng cường tiếp cận với nước sạch cho người dân nông thôn của các vùng miền núi nghèo nàn; Tạo điều kiện cho sáng kiến địa phương tích cực tham gia vào các vấn đề về sức khỏe và nước sạch và bền vững. Các đại biểu tham dự hội thảo đề xuất một số chủ đề cho hội nghị thường niên liên minh Việt Nam (VUSTA) trong 2020 như: bàn tay chung về sức khỏe nước và sức khỏe cộng đồng; Thay đổi nhận thức và tăng cường tiếp cận với nước sạch cho người nghèo nông thôn, thiếu nước…

Đại Đức thích tình nguyện để chia sẻ về sáng kiến "uống nước"

Vào lúc kết thúc buổi hội thảo, các thành viên đã đồng ý: viện PHAD là một liên lạc giữa các thành viên của VIWHA Alliance; Viện PHAD sẽ phối hợp với các thành viên để xây dựng một trang web để kết nối các thành viên với các chuyên gia, thảo luận về các vấn đề sức khỏe nước và môi trường; Các tổ chức địa phương tiếp tục phát triển và xây dựng các đề xuất dự án của mỗi nơi; Giới thiệu thành viên VIWHA hoạt động tích cực của doanh nghiệp, quân đội mạnh mẽ tham gia vào chương trình gây quỹ của "trường uống nước" sáng kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *