Giáo dục trẻ em Slum

Một trường trung học, thường được gọi là một trường trung học hoặc trung học cao cấp, là một trường học mà cung cấp giáo dục trung học, trong độ tuổi từ 11 đến 19 tùy thuộc vào địa điểm, sau khi trường tiểu học và trước khi giáo dục cao hơn.